06:06 31 Tháng Bảy 2021
Khoa học
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

Các nhà sinh vật học Mỹ đã nuôi cơ bắp của người trong một phôi thai lợn, căn cứ nghiên cứu liên quan được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering.

Phát triển hệ thống hiến tạng

Để thực hiện thí nghiệm, các nhà khoa học đã phát triển phôi người và phôi lợn. Bằng cách sử dụng một hệ thống chỉnh sửa gen, họ đã loại bỏ các gen chịu trách nhiệm phát triển cơ bắp khỏi cơ thể động vật. Đổi lại, gen liên quan đến quá trình lập trình chết tế bào bị loại bỏ khỏi tế bào của con người.

Các phôi được tạo ra đã phát triển trong vòng 27 ngày. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng với sự hỗ trợ của các tế bào người, các mô cơ của lợn đã phát triển, còn các mô thần kinh và bộ phận sinh dục được phát triển từ các tế bào động vật.

Nhờ công trình này, các nhà khoa học sẽ có thể nghiên cứu sâu hơn về việc sử dụng nội tạng động vật để thực hiện việc hiến tạng.

Năng lực trí tuệ của lợn

Hồi tháng 2, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện ra khả năng nhận thức ở lợn, và đây là điều thực sự bất ngờ.

Các con vật được dạy dùng mõm để sử dụng cần điều khiển di chuyển con trỏ xung quanh bốn cạnh của màn hình. Những con lợn đã làm tốt nhiệm vụ được giao, chỉ số nhận thức của chúng phù hợp với mức độ nhận thức của các loài linh trưởng không phải người.