16:29 27 Tháng Bảy 2021
Khoa học
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Moskva (Sputnik) - Phiên bản mới của hệ điều hành Microsoft đã bị mất "màn hình chết chóc màu xanh", The Verge cho hay.

Windows từ chối các tính năng gây phiền nhiễu

Màn hình chết chóc màu xanh (Blue Screen of Death) đã được thay thế trong Windows 11 mới bằng Màn hình chết chóc màu đen. Phần còn lại của BSOD không thay đổi, ít nhất là trong phiên bản thử nghiệm của hệ điều hành.

Mặt cười buồn, được bổ sung chức năng từ năm 2016, cũng vẫn còn trên màn hình.

“Màn hình chết chóc màu đen” xuất hiện vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước trong Windows 3.0. Nó được kích hoạt trong trường hợp có lỗi nghiêm trọng trong hệ điều hành, khi máy tính không thể bật và cho phép bạn chẩn đoán nguyên nhân gây lỗi.

ản cập nhật Windows lớn nhất trong sáu năm qua đã được công bố vào mùa hè này. Người dùng sẽ nhận được bản cập nhật của hệ điều hành vào mùa thu năm nay.

Đọc thêm