03:45 21 Tháng Chín 2021
Khoa học
URL rút ngắn
31
Theo dõi Sputnik trên

MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà khoa học Nam Phi đã phát hiện ra một chủng coronavirus mới, lây nhiễm với tốc độ nhanh đặc trưng như các chủng «Beta» và «Delta» nguy hiểm khi vừa xuất hiện. Thông báo về công trình nghiên cứu này đăng trên trang mạng medRxiv.

Theo kết quả nghiên cứu, trong tháng 5, chủng mới C.1.2 chiếm 0,2% số mẫu được giải mã trình tự, tháng 6 - 1,6%, và trong tháng 7 thì con số này là 2%, như vậy tương đương với tốc độ lây lan của các biến chủng phát hiện trước là «Beta» và «Delta» ở Nam Phi.

Các nhà khoa học đã xác minh được rằng sự xuất hiện chủng mới là kết quả của đột biến tương đối nhanh, tốc độ của nó là khoảng 41,8 lần một năm, tức là nhanh hơn 1,7 lần so với tốc độ đột biến SARS-CoV-2 trên thế giới.

«Khoảng thời gian ngắn của quá trình tiến hóa nhanh như vậy so với tốc độ tiến hóa chung của virus cũng là đặc điểm của sự xuất hiện biến chủng «Alpha», «Beta» và «Gamma», - nghiên cứu cho biết.

Ngoài ra, các nhà khoa học lưu ý rằng 52% trong biến chủng C.1.2 trước đây đã tìm thấy ở các chủng khác, trong số đó có «Alpha», «Beta» và «Gamma» và «Delta», những đột biến gắn với gia tăng khả năng lây nhiễm và sức chống miễn dịch.

Đọc thêm: