04:33 20 Tháng Sáu 2019
Đại Giáo chủ Kirill

Đại Giáo chủ Kirill không thể ngủ yên vì khủng hoảng Ukraina

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Xã hội
URL rút ngắn
31

Đại Giáo chủ Kirill cho rằng hòa bình sẽ được lập lại ở Ukraina

"Cuộc khủng hoảng đó khiến không thể ngủ yên, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng", — Đại Giáo chủ tuyên bố.
Ông cũng tin rằng sớm hay muộn thì hòa bình cũng sẽ được lập lại ở Ukraina.

"Xuất phát từ triển vọng hòa giải, chúng tôi kêu gọi các bên mâu thuẫn ở Ukraina tiến tới tư duy lành mạnh. Để hạt giống xấu nảy mầm thì trong tương lai nó sẽ cho  quả độc", — Đại Giáo chủ nói thêm.

Từ khóa:
Đại Giáo chủ Kirill, Tin chính tại Nga