02:16 10 Tháng Tám 2020
Xã hội
URL rút ngắn
20
Theo dõi Sputnik trên

Bộ Ngoại giao Đức đã viết nhầm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II là 8 tháng Năm trên mạng xã hội.

— Bảy mươi mốt năm trước đây vào ngày này, Chiến tranh thế giới thứ II đã kết thúc. Châu Âu lâm vào sự đổ nát, — trang Twitter của Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Ngày cuối cùng của Thế chiến II được coi là ngày 2 tháng 9 năm 1945 — khi Nhật Bản, đồng minh "trục" của Đức ký văn kiện đầu hàng.

Từ khóa:
Chiến tranh thế giới thứ II, Đức