Xã hội
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Moskva (Sputnik) - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, dân số Trái đất sẽ đạt khoảng 9,7 tỷ người.

"Dân số thế giới, ước tính khoảng 7,7 tỷ người vào năm 2019, sẽ tiếp tục tăng, mặc dù với tốc độ giảm dần. Dự kiến sẽ đạt khoảng 9,7 tỷ (người) vào năm 2050, và tăng đến khoảng 11 tỷ người vào cuối thế kỷ” - báo cáo cho biết.

Cần lưu ý rằng dân số thế giới tăng trưởng "sẽ làm tăng áp lực lên tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái".

Báo cáo được đăng trên trang web của Liên Hợp Quốc liên quan đến phiên họp lần thứ 52 của Ủy ban Dân số và Phát triển thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC), diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4 tại New York.

Từ khóa:
dân số, Trái đất