18:18 06 Tháng Sáu 2020
Xã hội
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

Quận 2, 9, Thủ Đức thuộc Khu đô thị Sáng tạo phía Đông sẽ được tổ chức lại theo hướng thành lập "thành phố thuộc TP HCM".

Sở Nội vụ TP vừa có tờ trình Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong về dự thảo văn bản kiến nghị Bộ Chính trị chấp thuận cho TP HCM được thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Dân Trí cho biết.

Trước đó, Thường trực Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo xây dựng đề cương sơ bộ của đề án này và dự thảo các tờ trình, dự kiến trình Ban Thường vụ Thành ủy TP thông qua trong tháng 11 để trình Bộ Chính trị trong tháng 12/2019.

Theo dự thảo tờ trình, TP HCM nêu lên thực trạng của quá trình đô thị hóa trên địa bàn; kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở một số nước và kinh nghiệm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường tại thành phố; kinh nghiệm tổ chức thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Sở Nội vụ cũng nêu lên thực trạng tổ chức xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tại thành phố đông dân nhất nước.

Dự thảo đề án nêu rõ 3 nội dung chính yếu trong việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Trong đó, xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (cấp TP) và hai cấp hành chính (quận, huyện, thành phố thuộc thành phố và phường, xã, thị trấn). TP HCM dự kiến đề xuất không tổ chức HĐND ở quận, huyện, thành phố thuộc thành phố (và phường, xã, thị trấn) mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND.

Đáng chú ý, TP HCM định hướng tổ chức lại các đơn vị hành chính gồm quận 2,9 và Thủ Đức thuộc khu đô thị sáng tạo phía Đông (thành lập thành phố thuộc TP HCM).

Bên cạnh đó, về cơ chế, chính sách phân cấp quản lý, đề án nêu rõ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp giữa chính quyền các cấp thành phố và những vấn đề kiến nghị Trung ương phân cấp cho TP phù hợp với điều kiện chính quyền đô thị tại TP.

Theo đó, đổi mới cơ chế, chính sách phân cấp quản lý giữa Trung ương và chính quyền thành phố, trong đó tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố TP HCM theo Nghị quyết 54 của Quốc hội và một số nội dung phân cấp khác như quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch, ngân sách, phân bổ biên chế.

Từ khóa:
TP HCM, Việt Nam