06:01 06 Tháng Tám 2020
Xã hội
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Kết luận này được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu từ Trường Y thuộc Đại học Johns Hopkins (Johns Hopkins University School of Medicine).

Sau khi phân tích mối quan hệ giữa ảnh hưởng của vật nuôi trong nhà đối với một người trong suốt 12 năm đầu đời và nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt, các nhà khoa học kết luận rằng nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt hoặc rối loạn lưỡng cực giảm thiểu đối với những người tiếp xúc với chó từ khi còn nhỏ.

Chó cứu con người thoát khỏi căn bệnh tâm thần phân liệt

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Johns Hopkins đã báo cáo rằng những người ở độ tuổi dưới 13 đã từng tiếp xúc với chó thì sẽ giảm thiểu hơn 24% nguy cơ chẩn đoán sớm đối với căn bệnh bệnh tâm thần phân liệt. Tác dụng bảo vệ lớn nhất được phát hiện ở những đứa trẻ mà từ khi sinh ra tới ba tuổi được tiếp xúc với chó trong nhà.

Tham gia nghiên cứu là 1371 đàn ông và phụ nữ từ 18 đến 65 tuổi, trong đó 396 người được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực là 381 người. Còn có 594 người tham gia với tư cách là nhóm kiểm soát.