01:37 28 Tháng Mười 2020
Xã hội
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

MOSKVA (Sputnik) - Công ty Facebook thông báo nhận thông tin về người dùng mạng xã hội từ các website bên ngoài.Trên trang web của mạng xã hội này có chức năng “Họat động bên ngoài Facebook”, cho phép người dùng quản lý thông tin nhận được từ các website bên ngoài.

"Hoạt động bên ngoài Facebook” là những dữ liệu mà các công ty và tổ chức chuyển cho chúng tôi về các tương tác của bạn, ví dụ như về việc sử dụng ứng dụng của họ hoặc truy cập trang web của họ. Họ chia sẻ thông tin này với chúng tôi thông qua các công cụ kinh doanh, chẳng hạn như thông qua đăng nhập tài khoản Facebook" trang web của công ty nêu rõ.

Cần lưu ý rằng công ty thu thập những dữ liệu này để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn, đề xuất các nhóm, sự kiện và sản phẩm có thể khiến người dùng quan tâm, giúp các công ty và tổ chức khác thăm dò tính hiệu quả của trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo của họ, cũng như xác định những hành vi đáng ngờ và nhằm mục đích "làm cho Facebook an toàn hơn".