07:57 24 Tháng Bảy 2021
Xã hội
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

MATXCƠVA (Sputnik) - Google đã sửa lỗi không chính xác trong bản dịch của các câu giống nhau đề cập đến các tổng thống của Liên bang Nga và Hoa Kỳ, dịch vụ báo chí của công ty cho Sputnik biết.

Khó khăn trong dịch thuật

Hôm qua, nền tảng Google dịch câu “Biden changed for bad” thành “Biden đã thay đổi theo hướng tốt lên”, trong khi câu tương tự với tên của Tổng thống Nga “Putin changed for bad” thì lại được dịch thành “Putin đã thay đổi theo hướng xấu đi”.

Không phải lần đầu tiên

Hồi tháng 12 năm 2020, người dùng Google nhận thấy rằng nếu nhập cụm từ “Thank you, Mr President” (Cám ơn ngài Tổng thống) trong trình dịch bằng tiếng Anh thì sẽ nhận được đáp án là "Cảm ơn, Vladimir Vladimirovich". Sau đó, các chuyên gia đã sửa lỗi không chính xác này.

Khi đó Google giải thích rằng nguyên nhân xuất hiện những tình huống như vậy là vì tình trạng biến dạng có thể xảy ra khi đào tạo các thuật toán phần mềm của người dịch bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn từ Internet.

Đọc thêm: