19:07 18 Tháng Chín 2021
Xã hội
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

HÀ NỘI (Sputnik) - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 có Công văn hỏa tốc số 4403/CV-BCĐ ngày 30-5-2021 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung.

Cả 3 Bộ, ban ngành cùng phối hợp

Để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra lây nhiễm tại các cơ sở cách ly y tế tập trung và lây nhiễm ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo tăng cường giám sát các cơ sở cách ly y tế tập trung bằng camera.

Đồng thời, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hỗ trợ các tỉnh, thành phố tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, giám sát bằng camera ở tất cả cơ sở cách ly do quân đội quản lý và cơ sở cách ly dân sự, cũng như làm đầu mối quản lý hệ thống giám sát camera tại các khu cách ly tập trung.

Để tạo điều kiện triển khai thực hiện, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng tư liệu Hướng dẫn quản lý và sử dụng hệ thống camera để giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ sở cách ly tập trung dân sự lắp đặt camera và hệ thống kết nối, bao gồm cả hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật để bảo đảm camera có khả năng kết nối với hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông làm đầu mối triển khai, vận hành.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị liên quan quản lý, vận hành hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát theo hướng dẫn.

Phía Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý lắp đặt camera và bảo đảm kết nối liên tục 24/7 để giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của người cách ly và những người phục vụ (lễ tân, phục vụ buồng phòng, nhân viên y tế...); thực hiện việc quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát theo hướng dẫn.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng tổ chức triển khai Hướng dẫn quản lý và sử dụng hệ thống camera để giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Quốc phòng; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện theo các quy định.

Kết nối liên tục 24/07 để giám sát

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý lắp đặt camera và đảm bảo kết nối liên tục 24/7 để giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của người cách ly và những người phục vụ; thực hiện quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát theo hướng dẫn.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành khảo sát và hướng dẫn các cơ sở cách ly y tế tập trung thuộc thẩm quyền quản lý lắp đặt camera và hệ thống kết nối; chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện giám sát cách ly y tế liên tục bằng hệ thống camera giám sát; đề xuất xử lý đối với những cơ sở cách ly y tế tập trung không thực hiện lắp đặt và giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống camera.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai Hướng dẫn quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện theo các quy định.

Các đơn vị chỉ đạo hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung và kết nối với hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát trước ngày 12-6-2021.