02:31 21 Tháng Chín 2021
Xã hội
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

HÀ NỘI (Sputnik) - Hôm nay 19/8, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đã ký ban hành Thông báo số 26/TB-HĐND về hoãn tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch Covid-19

Theo đó, Thường trực HĐND TP thông báo hoãn tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XVI.

Văn bản này được ban hành căn cứ vào các văn bản trước đó: Thông báo số 438-TB/TU ngày 30/7/2021 về kết luận ý kiến của Thường trực Thành ủy về điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 4/8/2021 của Thường trực HĐND TP về điều chỉnh thời gian tổ chức và chương trình Kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ hai HĐND TP dự kiến diễn ra từ ngày 23 - 25/8/2021.

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và nhằm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 6/8/2021 của Chủ tịch UBND TP.

Thời gian tổ chức Kỳ họp này sẽ được thông báo chính thức đến các cơ quan, đơn vị.