• Các công dân Nga tham gia phòng trào “Trung đoàn bất tử”
    18:57 05.04.2016

    “Trung đoàn Bất tử” trở thành mạng xã hội toàn cầu

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn đầu cuộc tuần hành của tổ chức yêu nước khu vực Trung đoàn bất tử Moskva đi qua Quảng trường Đỏ
    09:58 22.12.2015Ảnh9

    Những sự kiện chính vào năm 2015