• Trung đoàn Bất tử
 • Ngày Chiến thắng tại Nga
 • Buổi diễn tập duyệt binh kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.
 • đảng Cộng sản Ukraine
 • cờ Chiến thắng
 • Bashar al-Assad
 • Đảng Cộng sản Nga sẽ tổ chức mit-tinh lớn tại Matxcơva để tôn vinh kỷ niệm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại
 • Dải băng Georgi
 • BTR-MDM “Rakushka”
 • Diễn tập diễu binh Ngày Chiến thắng
 • Cựu chiến binh 91 tuổi nhảy dù mừng Ngày Chiến thắng
 • Ngọn lửa Vĩnh cửu