• Heinz-Christian Strache
    19:15 27.09.2016

    Chuyên gia: Lời kêu gọi của chính trị gia Áo thừa nhận Crưm là của Nga khá lộ liễu

  • Thiếu nữ trước phong cảnh núi Alps
    20:58 05.07.2016

    London rời EU. Bây giờ đến lượt Vienna?

  • Quốc kỳ Ảo và EU
    14:46 05.07.2016

    Nếu Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, Áo sẽ tổ chức trưng cầu ra khỏi Liên minh

  • Salzburg, Áo
    22:25 07.05.2016

    Nhà đầu tư nước ngoài có cái nhìn mới về nước Nga

  • Quốc kỳ Ảo và EU
    21:42 25.04.2016

    Người ủng hộ Crưm sát nhập Nga dẫn đầu số phiếu tại bầu cử Tổng thống Áo

  • Quốc kỳ Ảo và EU
    17:05 03.07.2015

    Áo muốn ra khỏi EU