• Đông Ghouta
  • Hành lang nhân đạo Đông Ghouta ở Syria
  • Con bò trên nền những ngôi nhà bị phá hủy ở Duma, Đông Ghouta, Syria
  • Đông Ghouta
  • Đông Ghouta
  • Người tị nạn Ghouta
  • Дым от взрывов в Восточной Гуте
  • Đông Ghouta
  • Đông Ghouta, Syria
  • Đông Ghouta, Syria
  • Лагерь беженцев Вафидин в районе гуманитарного коридора между Дамаском и Восточной Гутой в Сирии