• Pyotr Poroshenko
  15:05 26.06.2017

  Poroshenko: Nga muốn dùng “Dòng chảy Bắc-2” để trả thù Ukraina

 • Dòng chảy Bắc-2
  15:50 20.06.2017

  "Naftogaz" xin Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt chống các thành viên của "Dòng chảy Bắc-2"

 • Văn phòng trung tâm của Gazprom
  21:15 04.09.2015

  “Gazprom” thỏa thuận về xây dựng "Dòng chảy Bắc-2”