• Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII
  13:03 05.10.2018

  Quốc hội bầu Chủ tịch nước như thế nào?

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự
  12:04 05.10.2018

  Vì sao Lào, Trung Quốc kiên quyết thực thi Tổng bí thư kiêm nhiệm Chủ tịch nước?

 • Nguyễn Phú Trọng
  11:30 05.10.2018

  Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước?

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  17:01 04.10.2018

  Người phát ngôn nói về việc Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

 • Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
  15:43 04.10.2018

  Trên thuận ý trời, dưới hợp lòng người

 • Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tuyên thệ trong lễ nhậm chức tại Hà Nội
  15:14 04.10.2018

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước trong hệ thống chính trị Việt Nam

 • Nguyễn Phú Trọng
  13:26 04.10.2018

  'Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đủ uy tín làm Chủ tịch nước'

 • Nguyễn Phú Trọng
  11:23 04.10.2018

  “Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ được toàn dân ủng hộ, đồng tình"

 • Nguyễn Phú Trọng
  17:31 03.10.2018

  Việt Nam từng có tiền lệ Chủ tịch Đảng giữ chức Chủ tịch nước

 • Nguyễn Phú Trọng
  13:23 03.10.2018

  Thời điểm chín muồi để thực hiện Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước