Hà Nội+ 28°C
Matxcơva-6°C

    Từ khóa: con rùa hai đầu