02:35 17 Tháng Tám 2017
Hà Nội+ 25°C
Matxcơva+ 17°C

    quân nhân xin tị nạn