Hà Nội+ 21°C
Matxcơva-7°C

    quân nhân xin tị nạn