• Campuchia
    08:27 09.04.2016

    Campuchia tranh khách Nga của Việt Nam

  • Visa
    18:40 25.03.2016

    Dân Nga ít đi châu Âu hơn và gặp khó khi xin visa Schengen