• Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng trên đất lấn chiến do Cty 319/BQP quản lý.
    12:24 05.10.2018

    Giang hồ đang xâu xé đất quốc phòng?