• Ông Phan Văn Vĩnh
  • Trung tướng Phan Văn Vĩnh
  • PGS.TS Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an
  • Trung tướng Phan Văn Vĩnh thăm đảo Trường Sa.