• Cờ Việt Nam và Đảng Cộng sản
 • Giáo sư Chu Hảo
 • GS.TS. Chu Hảo
 • Nguyễn Phú Trọng
 • Nguyễn Phú Trọng
 • Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các đại biểu dự họp
 • Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu
 • Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tuyên thệ trong lễ nhậm chức tại Hà Nội
 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 24 (ảnh UBKTTƯ)
 • Sinh viên cầm những lá cờ nhỏ tạo thành cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
 • Nguyễn Phú Trọng
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đồng chí Trần Quốc Vượng.
 • Ông Nguyễn Trọng Thừa.
 • Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
 • Cờ Việt Nam và Đảng Cộng sản
 • Sinh viên cầm những lá cờ nhỏ tạo thành cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh
 • Trung tướng Bùi Văn Thành
 • Nguyễn Phú Trọng