• Chiến đấu cơ phản lực Su-30MK2 của Không quân Việt Nam
  • Tiêm kích cơ huấn luyện - chiến đấu Su-27UBK