13:24 13 Tháng Bảy 2020
Tổ chức nhân quyền quốc tế