05:15 15 Tháng Mười Hai 2019
Tổ chức nhân quyền quốc tế