• Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo Phiên họp.
 • Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII
 • Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội
 • Chỉ những người có thư mời mới được gặp lãnh đạo Ban tiếp công dân Trung ương
 • Phan Diễn
 • Ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Theo dõi các cơ quan TƯ) của Ban Tổ chức TƯ.
 • Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng
 • Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
 • Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII
 • Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
 • BHXH
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 • Đại hội lần thứ XII của đảng Cộng sản Việt Nam
 • Quang cảnh Hội nghị Trung ương 7
 • Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị sáng 18.1
 • Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.
 • Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
 • Lễ khai mạc Kỳ họp mùa thu của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội
 • Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ