• Bầu Đức
  • HAGL còn chịu thêm tổn thất khi Tăng Tiến dính thẻ đỏ ở cuối hiệp một