• Sản xuất dầu
  14:36 06.09.2015

  Thủ tướng Nga – thượng khách của "Vietsovpetro"

 • Sản xuất dầu
  23:12 03.09.2015

  "Vietsovpetro" duy trì sản lượng 5 triệu tấn dầu mỗi năm

 • Khai thác dầu
  17:39 13.05.2015

  Việt Nam và Nga – thêm dầu mỏ thêm giàu

 • Cùng nhau khai thác dầu ở vùng nhiệt đới và nơi băng giá
  21:28 10.05.2015

  Cùng nhau khai thác dầu ở vùng nhiệt đới và nơi băng giá

 • Khai thác dầu
  20:01 06.05.2015

  Bốn năm và mười triệu tấn dầu

 • Sản xuất dầu
  17:22 08.04.2015

  "GazpromNeft" của Nga sẽ là đồng sở hữu nhà máy lọc dầu Dung Quất