Hà Nội+ 19°C
Matxcơva+ 3°C

    Từ khóa: căn cứ không quân Hmeymim