• Đặng Thanh Bình
  • Nguyên Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình
  • Hà Văn Thắm
  • Bị cáo Phạm Công Danh được đưa đến phiên tòa
  • Ông Đặng Thanh Bình (thứ 3 từ trái qua) khi còn đương chức
  • Ông Đặng Thanh Bình
  • Ông Đặng Thanh Bình
  • Ông Đặng Thanh Bình
  • Ông Đặng Thanh Bình
  • Đặng Thanh Bình
  • Ông Đặng Thanh Bình (thứ 3 từ trái qua) khi còn đương chức