• Dan (Daniel) Kritenbrink
  16:13 28.09.2017

  Ứng viên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam điều trần trước thượng viện về quan hệ Việt- Mỹ

 • Daniel Kritenbrink
  19:09 01.08.2017

  Tại sao Tổng thống Mỹ lại quyết thay đại sứ ở Việt Nam vào lúc này?

 • Đại sứ Mỹ Ted Osius và ông Daniel Kritenbrink, người được Tổng thống Trump đề cử giữ chức kế nhiệm ông Osius.
  17:01 27.07.2017

  "Người cũ" nói gì về Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam?

 • Dan (Daniel) Kritenbrink
  12:52 27.07.2017

  Vì sao Tổng thống Mỹ đề cử nhân vật chủ chốt trong Bộ Ngoại giao làm đại sứ tại VN?