Hà Nội+ 21°C
Matxcơva+ 1°C

    Từ khóa: Đức Giáo Hoàng John Paul II