Hà Nội+ 24°C
Matxcơva-2°C

    Đức Giáo Hoàng John Paul II