• Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí trong nước và quốc tế.
 • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp ông Keith Kellogg, Trợ lý Tổng thống, Cố vấn An ninh Quốc gia của Phó Tổng thống, ngày 22/5.
 • Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí trong nước và quốc tế.
 • Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí trong và ngoài nước.
 • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mời phóng viên đặt câu hỏi.
 • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.
 • Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
 • Giàn khoan Dongfang 13-2 CEPB (Đông Phương 13-2 CEPB) của Trung Quốc
 • Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí trong và ngoài nước.
 • Hoàng Sa
 • Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.
 • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
 • Lê Thị Thu Hằng
 • Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp gỡ, bắt tay chào hỏi ngày làm việc đầu tiên của cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội
 • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
 • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
 • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
 • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
 • USS George H.W. Bush
 • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.