• Việt Nam chính thức sản xuất linh kiện động cơ máy bay cho General Electric, Pratt & Whitey và Rolls – Royce từ đầu 2018
  • Công nhân trên công trường xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong bà con xã Đồng Tâm tin tưởng và cam kết không có hành động nào
  • Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội