• Petrovietnam ký thỏa thuận hợp tác với Gazprom
    15:09 18.05.2016

    Petrovietnam ký thỏa thuận hợp tác với "Gazprom"