• Trịnh Xuân Thanh
    15:45 20.12.2017

    Ông Phùng Đình Thực đã chấp bút đưa Trịnh Xuân Thanh về Bộ Công Thương như thế nào?

  • Phùng Đình Thực
    11:04 20.12.2017

    Sau ông Đinh La Thăng, ông Phùng Đình Thực chính thức bị khởi tố