• Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Tất Thành Cang.
 • Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Nguyễn Túc: Người gây ra sai phạm trong vụ Thủ Thiêm cần trực tiếp xin lỗi dân.
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Tất Thành Cang
 • Ông Lê Thanh Hải
 • Ông Tất Thành Cang