Hà Nội+ 19°C
Matxcơva+ 3°C

    Từ khóa: Chiến tranh và hòa bình