Hà Nội+ 25°C
Matxcơva-2°C

    Máy bay trực thăng quân sự