• Nga và Việt Nam ký Hiệp định tiếp tục hợp tác khai thác dầu khí trên lãnh thổ Nga
    23:45 20.04.2016

    Nga và Việt Nam ký Hiệp định tiếp tục hợp tác khai thác dầu khí trên lãnh thổ Nga

  • Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich
    14:32 22.02.2016

    Ông Dvorkovich mời Nhật Bản kiểm soát các dự án dầu khí