Hà Nội+ 20°C
Matxcơva+ 1°C

    Từ khóa: hệ thống phòng thủ tích cực "Arena-E"