Hà Nội+ 19°C
Matxcơva+ 3°C

    Từ khóa: hệ thống tên lửa chống tăng