21:09 03 Tháng Tám 2021
Hoa Kỳ

Bạo loạn ở Washington

Những người ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Donald Trump đã đột nhập Điện Capitol và sau đó tràn vào hội trường Thượng viện ở Washington. Trong lúc biểu tình có 4 người thiệt mạng.

Xem nhiều hơn