10:28 30 Tháng Bảy 2021
Hoa Kỳ

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 dự kiến tiến hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, qua cuộc bầu cử này có thể chọn ra vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.
Các ứng viên sơ bộ tranh chức nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ là đương kim Tổng thống Donald Trump từ đảng Cộng hòa và Joseph Biden từ đảng Dân chủ.

Xem nhiều hơn