22:44 16 Tháng Chín 2021
Thế giới

Biểu tình ở Cuba

Lần đầu tiên sau nhiều năm, biểu tình quy mô lớn bắt đầu vào ngày 11 tháng 7 tại Cuba. Yêu cầu của người biểu tình bao gồm "tổ chức bầu cử tự do" và giải quyết các vấn đề xã hội. Sau lời kêu gọi của Chủ tịch xuống đường và chống lại các hành động khiêu khích, những người ủng hộ chính phủ và đảng viên cộng sản đã tổ chức các cuộc tuần hành của riêng họ trên nhiều thành phố trong ước. Chính quyền Cuba cho rằng Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình, Washington bác bỏ những lời lẽ này và gọi đó là "sai lầm nghiêm trọng".

Xem nhiều hơn