07:08 30 Tháng Bảy 2021
Thế giới

Âm mưu đảo chính ở Venezuela

Tại Venezuela đang diễn ra các cuộc tuần hành chống chính phủ, dần dần chuyển sang thành các cuộc xô xát mất trật tự. Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời. Người đứng đầu nhà nước, Nikolai Maduro, tuyên bố về âm mưu của một cuộc đảo chính.

Xem nhiều hơn