20:19 24 Tháng Bảy 2021
Kinh doanh

Diễn đàn Kinh tế Đông 2018

Trong chương trình của Diễn đàn Kinh tế Đông-2018 sẽ bao gồm các chủ đề về củng cố liên hệ kinh doanh của châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá toàn diện của chuyên gia về tiềm năng kinh tế của vùng Viễn Đông, nâng cao khả năng cạnh tranh và độ hấp dẫn tài chính của vùng này, cũng như giới thiệu những điều kiện mới để đầu tư vào khu vực, nơi tất cả các cơ cấu Nhà nước  mở rộng giao lưu hiệp lực với doanh nghiệp.

Xem nhiều hơn