18:29 28 Tháng Chín 2021
Nga

Diễn đàn Kinh tế Ðông-2017

Chương trình của Diễn đàn Kinh tế Ðông -2017 sẽ bao gồm các chủ đề về tăng cường quan hệ kinh doanh ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đánh giá chuyên sâu về tiềm năng kinh tế của vùng Viễn Đông Nga, tăng khả năng cạnh tranh và hấp dẫn về tài chính cũng như trình bày những điều kiện  thuận lợi mới cho đầu tư trong khu vực, nơi  tất cả cấu trúc quản lý nhà nước được triển khai để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.