07:02 29 Tháng Một 2020
Chủ đề
Thế giới

Tiễn đưa năm 2018

Những sự kiện chính trong năm qua theo đánh giá của Sputnik.