20:38 20 Tháng Năm 2019

Chủ đề

Thế giới

Tiễn đưa năm 2018

Những sự kiện chính trong năm qua theo đánh giá của Sputnik.